Економічний супровід бізнесу

В цьому блоці знаходяться фахівці з економіки та менеджменту

Posted by admin on Apr 20, 2017

Гужвенко Сергій Михайлович

Напрям діяльності консультанта

Бізнес-планування, прогнозування, економіка-математичне моделювання розвитку підприємств аграрного бізнесу, розробка заходів з диверсифікації та підвищення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів, створення конкурентоспроможних форм об’єднань товаровиробників

Послуги які може надати консультант, або питання з яких може проконсультувати.

Формування ефективних методів планування та прогнозування розвитку галузей сільського господарства.

Науково-практичні підходи щодо формування та функціонування новітніх конкурентоспроможних форм об’єднань товаровиробників в ринкових умовах господарювання

Пропозиції щодо перспективного плану розвитку сільськогосподарського підприємства в сучасних умовах господарювання (бізнес-планування).

Контактні данні

☎ (050) 839 54 56  @ sergey.guzhvenko@gmail.com

 

Ільченко Олексій Володимирович

Напрям діяльності: викладання навчальних дисциплін «Економіка і підприємництво, менеджмент» та «Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві»

Консультації:

Налагодження ефективної діяльності планово-економічної служби організації;

Розробка і впровадження сучасних технологічних карт виробництва продукції в аграрних підприємствах;

Аналіз економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції та шляхів її підвищення;

Економічна оцінка освоєння ринкових нішових видів сільськогосподарської продукції.


Контактні данні:

☎ 0505333428  @ ilchenko_60@mail.ru

 

Нєсвєтов Олександр Олександрович

Напрям діяльності:
викладання дисциплін «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі», «Інформаційні системи і технології у фінансах», «Економіка природокористування», «Регіональна економіка (Екологія)», «Енергетичний менеджмент».

Здійснюється консультування у наступних напрямах:

 альтернативні технології енергозабезпечення (біоенергетика);
фінансово-економічне обґрунтування еколого орієнтованих проектів та проектів впровадження ресурсо- і енергоощадних технологій;
еколого-економічна експертиза;
оцінка впливу господарської діяльності на довкілля.

Контактні данні:

☎ (050)30 72 811  @ a.nesvetov@yahoo.co.uk a.nesvetov@dn-sau.sumy.ua a.nesvetov@yandex.ua